המרכז לחקר שיטפונות במדבר הפועל במסגרת מו"פ מדבר וים המלח, מהווה מוקד מקצועי למחקר, ידע, יישום, ופעילות קהילתית בהיבטים של שיטפונות במדבר. השיטפונות בסביבה המדברית הינם 'שיטפונות בזק' המופיעים בפתאומיות ומאופיינים בעוצמתם המרהיבה והגבוהה ובמשכם הקצר. שיטפונות אלה עלולים לפגוע בתשתיות החוצות אותם (כבישים, גשרים, מאגרים וכו..), בשגרת החיים של תושבי האזור ולסכן חיי אדם. במרכז לחקר שיטפונות במדבר חוקרים בעלי תואר PhD ,עוזרי מחקר, צוות טכני ומנהלת המרכז, ד"ר שילי דור-חיים.

צוות החוקרים:

ד"ר ערן חלפי – הידרודינמיקה והסעת סדימנטים בנחלים שיטפוניים.

ד"ר אבשלום באב"ד – הידרולוגיה של מים עיליים ואקו-הידרולוגיה

ד"ר רחלי ארמוזה זבולוני – הידרולוגיה והידרוגיאולוגיה.

ד"ר סיון איזקסון – חישה מרחוק.

ד"ר מירב כהן – מידול תנועת מזהמים

השידור הישיר של השיטפונות בנחלים ערוגות, צין וצאלים הינם פיילוט שמטרתו להנגיש לציבור הרחב את איתן הטבע העוצמתי והיפיפה הזה ולשרת את מחקר ה- LSPIV  הבוחן טכנולוגיה חדישה לקביעת ספיקת מים בשיטפונות בזק בצילומי ווידאו ותוכנת מחשב ייעודית.

בימים אלה הצוות עובד על מחקר וקידום פרויקט שנועד להציל חיים, בניית מערכת התראה מבוססת זרימה להתקדמות שיטפונות אל מפגשי כביש נחל.